1.2 Web a webové stránky

Web neboli WWW, je zkratka pro World Wide Web. Což je služba sítě internet, sloužící k přenosu dokumentů, taktéž známých jako webové stránky, které jsou uloženy na webovém serveru v podobě souborů zapsaných ve specifickém jazyce (X)HTML (Hyper Text MarkUp Language).

 

Jedná se o celosvětovou síť souborů, ve svém doslovném překladu celosvětovou "pavučinu". Je nutné si ale uvědomit, že web není v žádném případě synonymum pro internet. Web je pouze podmnožinou a službou poskytovanou právě v rámci sítě internetu. 

Označení web zde budeme používat jakožto souhrnné označení více stránek nacházejících se na stejné doménové adrese (webovém serveru) v příslušné struktuře. Jedná se tedy o hlavní stránku tzv. home page a veškeré další podstránky. Ve stejném významu pak bude používáno spojení webové, internetové nebo www stránky. Tyto stránky obsahují informace ve formě textu, aplikací a multimediálních souborů.

{jcomments on}

Reklama dole