1.1 Webový server

Velice zjednodušenou formulací za webový server, v některých případech uváděný jako internetový server, lze označovat program, který nabízí jednotlivým uživatelským stanicím lokálně, popřípadě sítím síťově, své nadefinované služby. Serverem může být také chápán samotný počítač, tedy hardware, který tyto služby obstarává.

Jedná se o vysoce výkonné zařízení, v tomto případě spravující na svém úložišti webové stránky, příslušné aplikační služby a multimédia. Internet je různorodou sítí poskytující data na základě modelu fungování klient-server. Server s okolím komunikuje prostřednictvím HTTP protokolu (HyperText Transfer Protocol), a tím umožňuje klientovi, v našem případě je klient reprezentován prohlížečem, zobrazit webové stránky.

Stručný popis fungování procesů:

  1. Uživatel, tedy klient (internetový prohlížeč), zadá na server požadavek ve formě tzv. URL adresy (Uniform Resource Locators) – adresa umístění internetových stránek.
  2. Server jeho požadavek na zobrazení příslušného souboru/webové stránky zpracuje.
  3. Server odesílá uživateli (internetovému prohlížeči) odpověď, jež je reprezentována HTML dokumentem. 

V rámci internetových stránek proExperty.cz bude označení internetového server používáno hlavně v kontextu webových aplikačních služeb, které jednotlivé internetové stránky a internetové sociální sítě poskytují.

{jcomments on}

Reklama dole