Co byla SitIT.cz? Pamatujete na portál IT komunity v ČR?

Internetový portál SitIT.cz byl spuštěn v roce 2012 v rámci projektu SoSIReČR, neboli Sociální sítě informatiků v regionu ČR. Jak sami tvůrci uváděli, jeho hlavním cílem bylo podporovat komunikaci mezi IT profesionály, univerzitami, firmami a veřejností v ČR. Nejdůležitějším se tak jevilo propojení zájmů akademického sektoru a soukromých firem.

Tento projekt vznikl pod záštitou Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty elektrotechnické a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Snahou jeho tvůrců bylo v rámci nové specializované sítě sdružovat odborníky pouze se zaměřením na informační technologie s garantovanými a důvěryhodnými informacemi pouze v rámci České republiky. Je tak možné říci, že se jednalo o lokální specializovanou sociální síť s úzkým zaměřením. SitIT.cz využívala strukturovaných znalostních profilů, kde své znalosti a výzkumy prezentovali nejenom jednotlivci, ale celé realizační týmy, které se na daných projektech podílely.

Navazování kontaktů tak fungovalo na zcela profesionální bázi. Jelikož byl projekt spolufinancován z Evropských sociálních fondů, měl hlavně sloužit k monitoringu trhu práce a terciálního vzdělávání v regionech a přispět tak ke zvýšení konkurenceschopnosti. Bohužel i přes veškerou snahu a vynaložené finance na propagaci tohoto projektu bylo aktivních uživatelů této sítě velice málo.

V rámci této internetové sociální sítě tvůrci kladli důraz hlavně na odborné profily, které se měly lišit od těch standardních, které jsou např. na Facebooku, ale i na profesní síti LinkedIn. Tyto odborné profily měly sloužit jako strojově čitelný popis rozsahu znalostí v oblasti ICT a sloužily jako podklad pro vytvoření široké databáze IT odborníků v České republice.

Sociální síť SitIT se tak snažila vytvořit reálně podloženou klasifikaci jednotlivých profesionálů. Za tímto účelem byla vytvořena komponenta implementována přímo do webu, která se pomocí grafického hodnocení snažila zobrazit míru odbornosti. V tomto ohledu byla SitIT zcela unikátní. Jelikož stránky nebyly pouze sociální sítí, ale spíše samostatně fungujícím propojeným systémem, řídila se SitIT podle striktních pravidel evidence jednotlivých uživatelů. Ti měli přidělené své unikátní ID, které bylo svázáno s konkrétním regionem a bylo ve vztahu s dalšími profily na základě několika možných faktorů. Těmi mohly být odborné skupiny, firmy, vzdělávací instituce nebo projekty, na kterých se v rámci okruhu zájmu spolupracuje.

Webové stránky obsahovaly nepřeberné množství odkazů na odbornou literaturu, článků nebo odkazy na konference. Byly tak ideálním nástrojem IT headhuntera, který si mohl jednoduchým způsobem zjistit a oslovit vhodného kandidáta přímo v regionu. I přes svůj velký potenciál a nápad nebyla SitIT mezi studenty a zaměstnanci v oblasti informačních technologií tak známá, a proto možná projekt za 28 mil. Kč tak rychle skončil. Nápad byl úctyhodný, ale stejně jako snaha jeho tvůrců vyčerpal se i rozpočet na projekt, který byl uzavřen neslavně už v roce 2013 a již není dostupný. S odstupem času ale mohu říct, že v dnešní době nedostatku odborníků v oblasti IT by se takový nástroj v podobě sítě IT docela hodil.

Reklama dole