Firemní komunikace

Jak se vždy snažím uvádět, komunikace je základním aspektem pro výkonné a úspěšné fungování jakékoliv firmy. Jsem si vědom, že umění komunikace není jednoduché ovládnout, ale nejde zcela o vrozenou schopnost, a tak se jí lze naučit.

 


Interní dorozumívání ve firmě je dle mého názoru plně založeno na empatii mezi manažery a zaměstnanci. Více je tomu v hierarchickém pracovním žebříčku směrem shora dolů, než naopak. Není žádným tajemstvím, že příjemce informace dokáže od komunikátora filtrovat pouze ve velice omezeném množství. Proto je důležité věnovat pozornost všem aspektům rozhovoru a chování zaměstnanců firmy tzn. i řeči těla. Při rozhovorech se svými zaměstnanci nebo kolegy používejte základní pozitivní gesta např. aktivní zpětnou vazbu a doplňující otázky, soustředění se na cíl konverzace a hlavně projevujte snahu vyřešit všechny problémy. Díky naslouchání a pochopení ostatních lze předejít nesmyslným problémům, které mohou vyvrcholit i v určité formy mobbingu.


Interní firemní schůzky by měly být v pravidelných intervalech dodržovány a rovina diskuze na těchto jednáních musí být položena na zcela demokratickou a otevřenou úroveň. S dobrou komunikací přicházejí výsledky a hlavně jí lze ovlivňovat firemní kulturu. Firemní kultura je další podstatný prvek jádra společnosti, jedná se o ustálené přesvědčení, hodnoty, morální zásady a postoje, které ovlivňují přístup zaměstnanců. Zaměstnanci snadněji přijmou standardy, které si mezi sebou vykomunikovali, než ty co jim byly firemní normou nastaveny povinně a ještě k tomu pod hrozbou trestu.


Kultura firmy může být přizpůsobena mnoha faktorům, ať už se ale jedná o autoritu vážené vedoucí osoby, nebo dlouholetou tradici firmy, vždy mějte na paměti, že onu filosofii firmy musí zaměstnanci přijmout za vlastní. Jenom tak dovedou vykonávat svou práci nad rámec svých povinností. Proto Vám radím, překonejte bariéry a zkuste se na chvíli vžít do role toho druhého a až potom vytvářejte rozhodnutí a závěry.

Jan Princlík

theE.cz

Reklama dole