Jak si vybrat správnou kancelář?

jak si vybrat kancelář

Už jste někdy uvažovali, jestli místo, které jste si vybrali pro Vaši kancelář je to nejvhodnější. Samozřejmě zde budeme operovat s faktem, že se již nacházíte v takové pracovní pozici, že o umístění můžete svobodně rozhodovat nebo jste v novém prostředí dostali onu možnost. Dovolil bych si poukázat na moc prostorové dynamiky, kterou jsem si měl možnost ověřit i v praxi.

Firma operující na jednom podlaží má své strategicky rozvržené mocenské tábory vždy ve svých rozích. Mohli bychom tedy říci, že čím větší vzdálenost od rohových místností, tím je vliv pracovníka ve firmě menší. Jde o teorii zhušťování administrativy směrem ke středu. Ať se jedná o dlouhou chodbu nebo čtvercový prostor. 

Z vlastních zkušeností mohu potvrdit tento princip možná nevědomého ovlivňování pracovního klimatu ze strany manažerů. Sami si zkuste sestavit plán rozmístění kanceláří ve Vaší firmě. Potom přiřaďte pracovníkům číslo od 1 do 10 (například) podle toho jaký vliv ve firmě mají, anebo jak jsou pro podnik, popřípadě přímo ředitele společnosti, nepostradatelní. Pokud se hodláte v konkurenci svých kolegů prosadit, volte vždy tedy rohové místnosti. Ve velkoplošných kancelářích potom místo v rohu. Přitom se posaďte zády k rohu, abyste nepůsobili bojácně, ale dali najevo, že máte vše v dohledu a pod kontrolou. Takže hodně štěstí při výběru kanceláře.

Jan Princlík

theExperts.cz

 

Reklama dole