1.3 Co je to internetový portál?

web 2.0Internetový portál je webovou aplikací, která v rámci poskytovaných služeb zprostředkovává prostřednictvím internetového prohlížeče centralizované informace z různých zdrojů. Jedná se o internetovou stránku, která uživateli poskytuje kombinaci několika základních služeb Internetu. 

Číst dál...

1.2 Web a webové stránky

Web neboli WWW, je zkratka pro World Wide Web. Což je služba sítě internet, sloužící k přenosu dokumentů, taktéž známých jako webové stránky, které jsou uloženy na webovém serveru v podobě souborů zapsaných ve specifickém jazyce (X)HTML (Hyper Text MarkUp Language).

Číst dál...

1.1 Webový server

Velice zjednodušenou formulací za webový server, v některých případech uváděný jako internetový server, lze označovat program, který nabízí jednotlivým uživatelským stanicím lokálně, popřípadě sítím síťově, své nadefinované služby. Serverem může být také chápán samotný počítač, tedy hardware, který tyto služby obstarává.

Číst dál...

1. Internet vs. internet

V současnosti používá široká veřejnost pojem internet pro označení obecné počítačové sítě s dalšími informačními a multimediálními funkcemi, které zprostředkovává. V tomto případě se v psané formě používá malé písmeno „i“. 

Číst dál...

ÚVOD k seriálu o webu 2.0 (průzkum využívání internetových sociálních sítí k rozvoji jedince)

Nenechte si ujít ! O co půjde? 

Vlivem stálého pokroku nových technologií a médií se mění i pohled na proces vzdělávání a rozvoje jedince. Získáváme stále více možností přístupu k informacím, které se díky moderním nástrojům a službám internetu šiří po světě prakticky v reálném čase. V průběhu několika desetiletí se společnost zaměřila na sdílení svých zkušeností a poznatků a transformuje je do globálního vědění lidstva dostupného prakticky komukoliv.

Číst dál...

Strana 3 z 3