ÚVOD k seriálu o webu 2.0 (průzkum využívání internetových sociálních sítí k rozvoji jedince)

Nenechte si ujít ! O co půjde? 

Vlivem stálého pokroku nových technologií a médií se mění i pohled na proces vzdělávání a rozvoje jedince. Získáváme stále více možností přístupu k informacím, které se díky moderním nástrojům a službám internetu šiří po světě prakticky v reálném čase. V průběhu několika desetiletí se společnost zaměřila na sdílení svých zkušeností a poznatků a transformuje je do globálního vědění lidstva dostupného prakticky komukoliv.

V rámci seriálu článků, které budou kopírovat obsah mé diplomové práce, se budu zabývat vývojem a historií prostředí nově vzniklého směru webu 2.0, hlavně pak vlivem a používáním internetových sociálních sítí a komunit při vzdělávání. Také se zaměřím na sociální aspekty, které vedly k masovému nárůstu využívání služeb a možností webu 2.0.

Toto téma je vzhledem ke stále většímu nárůstu poměru e-learningové a online formy výuky ve vzdělávání na všech stupních systému velice aktuální. Problematika, které se věnuji, je pro odbornou pedagogickou veřejnost stále nová a ne zcela efektivně prozkoumaná. To je také z velké části důvod, proč se tomuto tématu budu věnovat a snažit se i na základě svých vlastních zkušeností zmapovat aktuální situaci na terciální úrovni vzdělávacího systému ČR a sebevzdělávání.

Součástí seriálu budou i výsledky průzkumu cíleného převážně na používání nejznámějších a nejpopulárnějších internetových sociálních sítí studenty vysokých škol. 

Doufám, že předkládané informace dokáží objasnit a ujednotit přehled a význam některých prvků webu 2.0. Máte se tedy doopravdy na co těšit, každý týden budeme zveřejňovat minimálně dva nové články, proto pokud nechcete o něco přijít, sledujte nás a staňte se našimi fanoušky.

  {jcomments on}

 

Reklama dole