1. Internet vs. internet

V současnosti používá široká veřejnost pojem internet pro označení obecné počítačové sítě s dalšími informačními a multimediálními funkcemi, které zprostředkovává. V tomto případě se v psané formě používá malé písmeno „i“. 

 

Pokud uvádíme na začátku slova velké písmeno, je Internetem myšlena celosvětová informační a komunikační síť. Je možné, že laik v této souvislosti nevidí žádný rozdíl, dokonce i odborníci se v tomto ohledu zcela neshodnou, ale pokud bude použit název Internet s velkým písmenem, je tím myšleno pojmenování konkrétní celosvětové sítě, která v sobě zahrnuje veškeré její definované služby.

Ve stejném duchu se vyjadřují i aktuální pravidla českého pravopisu, a proto budeme v převážné míře psát pojem internet s malým písmenem, jakožto zobecnělou formu zahrnující významově jak datovou konektivitu, tak i služby a obsah dle příslušného vyplývajícího významu předkládaných informací.  

 {jcomments on}

Reklama dole