5 GLOBÁLNĚ-POPULÁRNÍ INTERNETOVÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Za globálně-populární internetové sociální sítě lze považovat typ charakteristický svým rozsahem uživatelské základny. Celosvětově a graficky přehledně ztvárněné používání jednotlivých z nich lze vidět na obrázku níže, který kalkuluje s daty z roku 2012, aktuálně jsou čísla samozřejmě vyšší. I když je statisticky dle údajů druhou nejpoužívanější internetovou sociální sítí čínská Qzone, nebudeme se v našich dalších článcích této síti dále věnovat.

Číst dál...

4.4.1 Komunita TED

TED je zajímavým neziskovým projektem, který vznikl již v roce 1984 v USA. Z počátku se jednalo o každoroční mezioborové konference z oblasti technologií, umění a designu. Nedlouho od svého vzniku však tato organizace začala oslovovat světové odborníky napříč odbornou sférou, kteří se v rámci svých přednášek snaží naplnit samotnou podstatu projektu TED, jež si klade za cíl šířit myšlenky slovem a měnit svět.

Číst dál...

3 WEB 3.0

Jak již bylo řečeno, v současnosti je složité přesně definovat pojem web 2.0. Odborná veřejnost i tak začíná vyhlížet budoucnost v podobě webu 3.0. Pokud druhá verze přinesla do prostředí internetu sdílení informací a interaktivitu prostřednictvím internetových sociálních sítí, web 3.0 pracuje s novou multimediální umělou inteligencí.  Inteligence je „schopnost řešení problémů na základě zkušeností“. (Novák a Pavlovkin, 2001)

Číst dál...

2.7 Web 2.0 ve vzdělávání

Web 2.0 nabízí v procesu vzdělávání malou revoluci. Funkce a aplikace vhodné a programované pro výuku nebo online vzdělávání je dnes již nepřeberné množství. Možná proto je v pedagogických kruzích na tento stav webu nahlíženo dvěma zcela rozdílnými způsoby. Jedna skupina spatřuje ve využívání online prvků a možností webu 2.0 pozitiva, které dopomůžou k zefektivnění a obohacení samotného výukového procesu a na druhé straně se objevuje názor, že se stále rychleji přibližujeme době, kdy pokrok moderních technologií zcela odstraní lidský faktor působení samotného kantora.

Číst dál...

2.6 Cloud Computing

Cloud computing je v dnešní době velice populárním a rozšiřujícím se trendem v oblasti informačních technologií a s nástupem nových služeb webu 2.0 získává tato forma práce nových rozměrů. Jak uvádí Pavlíček, jedná se o poskytování softwarových produktů jako služby Software as Service se vzdáleným ukládáním dat na servery.

Číst dál...

2.5 Princip Mashup - charakteristika webu 2.0

Tento výraz, známý převážně z hudebního průmyslu, se uchytil i v oblasti informačních technologií, kde označuje propojenost a kombinaci dat z více zdrojů interpretovaných v jednom sdělovacím kanálu. Tyto tzv. mashup služby pro své fungování využívají technologii API, což je rozhraní pro programování aplikací nebo také RSS kanály, které za uživatele aktivně vyhledávají obsah, o něž má zájem a pomocí RSS čtečky mu jej také nabízí. Takto vytvořená služba RSS pro syndikaci obsahu nabízí uživateli informace z různých zdrojů koncentrované na jednom místě.

Číst dál...

2.4 Komunikační model many-to-many

Dalším charakterizujícím rysem webu 2.0, na kterém se odborníci shodují, je změna komunikačního modelu v rámci užívání internetu na tzv. many-to-many. Toto označení používá americký teoretik Vin Crosby k popisu komunikace v rámci jednoho celku s druhým, neboli komunikace široké masy prostřednictvím strojů a nových medií.

Číst dál...

2.3 Globální inteligence a wiki systémy

Mezi další charakteristiky webu 2.0 lze zařadit právě tzv. wiki systémy. Stále zmiňované spojení základního chápání webu 2.0 jako platformy, tedy pracovního prostředí, nás vede k systému fungování webu, který je snad zřejmý z předchozích článků. Online publikováním se logicky dostáváme ke společnému sdílení informací v rámci internetové komunity jako celku, ale samozřejmě nejčastěji v dosahu dané sociální sítě. 

Číst dál...

Strana 1 z 3