Jak se mohu proti mobbingu chránit

Když už se dostanete do situace, kdy jste se stali vy sami obětí mobbingu, nevzdávejte se, bojujte. Pokud si ale budete klást stále dokola otázky typu: Proč zrovna já? Čím jsem si to zasloužil? Jak dlouho to ještě mohu vydržet? Nic se nevyřeší. Vaše nečinnost bude jenom stále více posilovat pozici útočníka. A když se v takovém případě za Vás nepostavili ani Vaši kolegové, svým tichým přihlížením se stávají spolupachateli. A to jste některé z nich mohli do té doby považovat za přátele. 

To je ta pravá chvíle přehodnotit své počínání a položit si základní otázku: Odejít, nebo vytrvat? I když mohu připustit, že pro některé je představa odchodu věcí určité hrdosti, ale i taková strategicky promyšlená změna pracovního místa je kolikrát lepší, než pomalu čekat na vyhazov. S tímto se setkáváme nejčastěji v případech bossingu.

Jak postupovat? Neexistuje přesný návod, ale mohu zde nastínit několik variant, jak v takových případech jako oběť postupovat.

1.    Zachovejte chladnou hlavu, nadechněte se a začte racionální analýzou vaší situace. Snažte se o rekapitulaci Vašeho chování. Zjistěte svá slabá místa a začněte na nich pracovat. Klidně k tomu využijte formu psaní si do deníku.

2.       Snažte se najít oporu u svých přátel, rodiny a Vám blízkým. Nebojte se požádat o pomoc.

3.    Snažte se promluvit s původcem mobbingu – na tento rozhovor se ale předem připravte. Důležité je získat sebedůvěru a vystupovat sebevědomě. Nezapomínejte na pravidlo přírody, silnější vyhrává! Někdy se vyplatí konflikt vystupňovat.

4.     Myslete pozitivně. Život má i své důležitější aspekty než jsou pracovní nehody. Nevím jak vy, ale já osobně se snažím i v těch nejnapjatějších okamžicích zachovat úsměv na tváři.

Jan Princlík

theExperts.cz

{jcomments off}

Reklama dole