STRES - NÁŠ KAŽDODENNÍ PRŮVODCE I.

stresDnešní doba je proniknuta stresem, který nás nerozlučně provází životem jako stín a stává se rizikovým faktorem. Ze všech stran se na nás valí úkoly, požadavky, nedorozumění, konflikty a všemožné další složité situace a tlaky, které produkuje současná společnost. Žijeme v prostředí, které je hustě zalidněné, mnohde znečištěné zplodinami, pod velkým časovým tlakem.

Připojují se k tomu problémy zdravotní, mezilidské, partnerské, či mezigenerační. Velký tlak na výkon a pracovní úspěšnost situaci ještě zhoršují. Známe to všichni.  A jaký je výsledek?  STRES. 

Co je vlastně stres?

Toto nám velmi známé slovo pochází z angličtiny a znamená zátěž. Stres je  reakcí organismu na stresový podnět neboli stresor. Obecně přijímaná definice popisuje stres jako soubor reakcí organismu na vnitřní nebo vnější podněty, které narušují normální chod jeho funkcí. Nejprve reaguje nervová složka, která zmobilizuje žlázy s vnitřní sekrecí, které vyloučí do krve adrenalin. Následkem toho se zrychlí srdeční činnost, dýchání, zvyšuje se krevní tlak i množství krevního cukru. Dochází také k přerozdělení krve do svalů, jako příprava k boji či útěku. Hormony ovlivní i vylučování dalších látek v krvi. Fyziologicky se náš organismus připravil k obraně stejně, jako kdysi pračlověk na boj s divokou zvěří. Tuto nespecifickou reakci způsobují všechny stresory. Mohou být jak fyzikální, toxické, fyzické, tak psychické i sociální, tzn. že stresorem mohou být  jakékoli zátěžové situace. 

Co poskytuje Podnikatelský institut Pyramida těm, kteří chtějí účinně bojovat se stresem?

Jednak Time Management 4. generace, jako dobrou prevenci a především antistresový program, ve kterém si účastníci uvědomí, co stres je, jak vzniká, působí a jaké jsou možnosti se s ním bez zbytečných následků vyrovnávat. Zvládnou i autodiagnostiku, která je při snaze o ovládnutí stresu zásadně důležitá. Je třeba najít odpovědi na to, které faktory a náročné situace představují pro jedince už škodlivou zátěž a co, nebo kdo, v jeho okolí vytváří stresové situace, které na něj negativně působí.

Účastníky antistresových kurzů naučíme poznávat zdroje a projevy vlastního stresu a míru ohrožení stresem v daném čase To umožňuje vyhodnotit už vzniklé pozorovatelné příznaky stresu a rozeznat aktuální potřebu pomoci. Pro účinný boj se stresem si účastníci osvojí i bohaté spektrem relaxačních metod. Každý z nich má možnost zvolit ty své, které ho nejvíce oslovují, nejvíce mu pomáhají a dále je používat v praxi.

S těmito programy máme dlouhodobé zkušenosti. Prošlo jimi velké množství pracovníků exponovaných pracovišť z různých oblastí a zejména vytížení manažeři všech úrovní i TOP manažeři. Naučili se zde nejen lépe zvládat stres, ale i zacházet s časem a mít tak větší vliv na svůj vlastní život.

V dalších článcích budeme tématiku stresu dále rozvíjet a prohlubovat

KURZ Jak zvládat stres naleznete zde

PhDr. Jitka Medzihorská

Podnikatelský institut PYRAMIDA

 

Reklama dole