Můžeme vůbec zlepšit vzdělávání?

evaluaceEBTA - Evidence Based Training Analysis 

Evaluace vzdělávání prakticky 

Říká se o ní, že je náročná. Každý by ji chtěl, ale málokdo to s ní umí. Někteří dokonce tvrdí, že je nemožné s ní pracovat a že na ni není spolehnutí. Jsou ale i tací, kteří díky ní získávají důležité informace o tom, jak investovat do rozvoje své firmy.  Řeč je o evaluaci vzdělávání.

Všichni tušíme, že vědět, jaké má vzdělávání dopady, by mohlo být užitečné. Dokážeme-li změřit jeho výsledky, získáme cenné podklady pro rozhodování. Zrušit nebo zefektivnit, co je neefektivní, a s klidným svědomím investovat do toho, co funguje a je ověřené. Proč má ale evaluace vzdělávání pověst něčeho, co je skoro nemožné? Proč se ale s podobnou reputací nepotýkají jiná měření cílená na nehmotné kvality? Třeba marketingový výzkum, průzkum veřejného mínění nebo osobnostní diagnostika? Podívejme se na tři faktory, které s touto otázkou souvisejí:

PENÍZE:

Na evaluaci se v rozpočtech na vzdělávání zapomíná, chápe se jako součást služeb agentury zajištující vzdělávání nebo jako součást náplně práce interního oddělení. Nízký rozpočet však logicky musí souviset s kvalitou. Externí agentura nemůže kvůli konkurenceschopnosti navýšit cenu tak, aby financovala kvalitní evaluaci, a interní pracovník je zahlcen jinou zdánlivě důležitější prací. S penězi souvisí nedostatek dalších zdrojů: času, odborných informací, znalostí, postupů, nástrojů, metodik, kurzů v oblasti evaluace, odborné literatury. V těchto podmínkách vzniká plně pochopitelný pocit, že evaluovat vzdělávání ve firemním prostředí je úkol nadlidský. 

CÍLE:

Srovnáme-li výzkum veřejného mínění a evaluaci vzdělávání projeví se další zásadní faktor. Pro šetření veřejného mínění bývá velmi konkrétní důvod: například blížící se volby. Získat informace, které umožní vyhrát volby, prostě stojí za to! Informace z výzkumu mají jasně určené využití pro plánování a obsah kampaně. K čemu ale chce firma použít data z evaluace vzdělávání? Víme to? Kdo a o čem bude na základě těchto informací rozhodovat? Jak je to rozhodnutí důležité? A na co bude mít vliv?

NÁSTROJE:

Srovnáme-li evaluaci vzdělávání s osobnostní diagnostikou, máme další zásadní faktor přispívající k převládajícím rozpakům nad evaluací vzdělávání a to jsou nástroje. Vytváření osobnostních dotazníků a jejich evaluace je dlouhý a složitý proces, na kterém se podílí týmy odborníků. Díky tomu nemusí psychologové spoléhat jen na své  zkušenosti a odbornost,ale mají k dispozici zkušenosti a know-how lidí, kteří dotazníky vytvářeli. Ačkoli určit pokrok v učení není stejně obtížné jako diagnostikovat osobnost, je bez nástrojů evaluace vzdělávání obtížná. Vytvořit potřebné nástroje za podmínek popsaných výše je snad ještě složitější.

Situace v mnoha firmách volá po řešení. Jedním z nich je EBTA (Eviden-ce Based Training Analysis) - ucelený systematický postup evaluace vzdělá-vání, díky kterému můžete pracovat se všemi zmíněnými faktory (rozpočet, cíle a nástroje) ve prospěch vaší firmy.  Abychom umožnili většímu počtu klientů využívat přínosy a  know-how metodiky EBTA, připravujeme elektro-nickou verzi úvodního kola analýzy, díky kterému získáte ucelený přehled o svých potřebách, zorientujete se v možných typech použití výstupů z evaluace a vyberete ty, které jsou užitečné právě ve vaší společnosti. Link na úvodní analýzu dostanete k dispo-zici v příštím Newsletteru společně s ukázkami výstupů a designu nástrojů.

 

Autor: Ing. Irena Štěpánová, lektorka, konzultantka a kouč

 

 

Reklama dole