Ne každý podnikatel je podnikatelem

Dle posledních průzkumů se mezi vrstvu tzv. podnikatelů řadí již celá jedna čtvrtina českého národa. Mohou se však všichni přízviskem zcela po právu označovat? Touto otázkou bych se chtěl, bez absolutního záměru někoho z řad osob samostatně výdělečně činných dotknout, zabývat.  Dle obchodního zákoníku je podnikatelem každá osoba, která podniká na základě živnostenského listu nebo jiného oprávnění dle zvláštních předpisů.

Ten samý zákoník však taktéž definuje pojem podnikání jako soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem jeho vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Zde je dle mého názoru onen kámen úrazu. Je pravda, že ve společnosti ještě možná přetrvává vžitá představa, že podnikatelé (hlavně ti úspěšní) jsou vnímání jako šarlatáni a podvodníci, nekale vydělávající na druhých. Ano, není se čemu divit. Hlavně po zkušenostech let porevolučních a podnikatelských okruhů vykrádajících z našich peněženek na základě představy rychlého výdělku kuponové privatizace a finančních fondů všeho druhu. Proč se tedy počet podnikatelů začíná rapidně narůstat. Je to ze svévole obyvatelstva. Ne! Řekl bych, že spíše z donucení. S příchodem trendu tzv. švarcsystému, neboli dnes honosně nazývaného anglickým výrazem outsourcing. Využívání služeb zaměstnanců-nezaměstnanců je stále vzrůstajícím trendem, který zde rozšiřují hlavně zahraniční investoři, kteří se snaží o zjednodušení chodu svých korporátních podniků. Jste mladý a chcete práci? Založte si živnostenský list a my s Vámi navážeme „spolupráci“.

Tyto dva postupy práce se mi proto zdají zcela rozdílné a pojďme je zde striktně rozlišovat. Pokud mám své know-how, specifický obor výdělečné činnosti, mohu se pod svou práci tzv. podepsat a svým dílem se prezentuji za sebe samotného, jsem podnikatel v pravém slova smyslu. V opačném případě jsem zaměstnancem formou spolupráce na živnostenský list. Ano, jedná se možná o pouhé slovíčkaření, ale je potřeba nazývat věcí svým pravým jménem. Lze vrátit v dnešní společnosti označení podnikatel seriózní a čestné postavení? To je téma do diskuze a za Vaše názory a připomínky budeme v naší redakci vděčni.

Jan Princlík

theExperts.cz

Reklama dole