Jednorázová vs. pravidelná investice

Každý kdo chce začít investovat, by měl znát rozdíl mezi investicí jednorázovou a pravidelnou, rozdíl mezi výší rizika, volatilitou (kolísavostí) a možností zisku. Také je důležité si rozumně uvědomit, jakou částku můžete při 100% nezdaru postrádat, protože jakékoliv investování je primárně o počítání, informacích, analýzách a statistikách.

Při jednorázové investici se investor vystavuje především velkému psychickému tlaku, a to především při jakékoli změně kurzu, ať už se jedná o komodity, forex (spekulace na obchod s mněnou), akcie, opce či jiné investiční nástroje. Stává se, že člověk při dílčím úspěchu podlehne euforii, která občas končí neustálým zvyšování chtíče, který velmi často končí propadem nebo naopak samotným poklesem daného kurzu, který kdokoliv z nás může brát jako vlastní neúspěch.


Na druhou stranu, má-li člověk jasně daná pravidla, limity a hranice má velkou šanci na velmi vysoké zhodnocení, často během velmi krátkého času (já osobně mám „rekord“ 450% za necelý 1 den!), k tomu „úspěchu“ je zapotřebí mít kromě výše jmenovaného také velmi silnou vůli a nechtít stále víc, víc a víc. Jasně si stanovte svůj cíl a toho se držet.


Oproti tomu pravidelná investice je ve většině případů koncipována na dlouhodobý horizont, tedy na 5 a více let, kde investor pravidelně (zpravidla každý měsíc) investuje určitou částku peněz. Tato forma investování by se dala přirovnat k nakupování ve „výprodeji“, kde člověk při pádu kurzu nakupuje v „akci.“


Při této formě je riziko a volatilita mnohem menší a je tzv. rozložena v čase - čím delší doba, tím nižší riziko spojené s možným náhlým pohybem, a to ať už směrem nahoru či dolu. Každý měsíc si investor kupuje zpravidla podílové listy, u kterých je mu z krátkodobého hlediskamu jedno jestli klesají či stoupají. Díky délce investičního horizontu můžeme sledovat, jak se trh vyvíjí a psychologický tlak, který hrozí u jednorázové investice, zde z velké míry odpadá.


Z vlastní zkušenosti můžu doporučit tyto 2 formy investování propojit a vytěžit klady z jedné i druhé v nejvyšší možné míře…

Tomáš Hausler
redaktor rubriky Byznys

Reklama dole