Afrika, jak ji možná (NE)ZNÁTE…Investice

investice afrika…v minulém článku jsme si psali o investování do „chudé“ velmoci Číny, o jejích přednostech i vroubcích.

Dnes se podíváme na zoubek černému kontinentu - „matičce“ Africe.

 

Investičních příležitostí na tomto „nejbohatším“ světadílu je mnoho. Všechny jsou však víceméně rizikové. Nejprve něco málo k negativům této investiční příležitosti. Afrika se honosí několika zásadními problémy, mezi které primárně patří nestabilita vlády jednotlivých zemí.  Tento fakt odrazuje mnoho začínajících investorů a otázka: „Co když se změní režim?“, je opravdu velmi aktuální a ještě určitou chvíli bude.  Dalšími negativy jsou hlavně korupce a despotizmus, jež jdou ruku v ruce s velkou chudobou tamních obyvatel a tím pádem nízkou životní úrovní.

Na druhou stranu je Afrika jakožto rozvojová „země“ opravdu velmi zajímavá hned v několika hlediscích. Tím prvním určitě je bohatá zásoba nerostných surovin: zlata, fosfátů, uranových rud, diamantů, ropy, zemního plynu, železné rudy a dalších. Tyto naleziště jsou kvůli nedostatku zahraničního obchodu a kapitálu, prozatím z velké části nevyužité a čekají na potenciální investory – zpracovatele. Další neméně důležitou konstantou jsou obyvatele. Afrika je velmoc „lidského kapitálu“. Zaujímá s více než 1 mld. obyvatel (údaj z roku 2012) 2. místo na světě v počtu obyvatel na kontinent. Což odpovídá 15% celkové populace Země.  Z jejíhož základu plyne levná pracovní síla, protože více jak 80% z Africké populace „vyžije“ s méně než 1 dolarem na den.

 

Toto jsou tedy ony hlavní přednosti, proč si zvolit „černý kontinent“ jako velmi zajímavou, velmi výnosnou, ale také velmi rizikovou možnost investice. Uvedl jsem zde ve zkratce pro a proti, ale jediné co Vám mohu proto poradit je důkladné zvážení Vašeho rozhodnutí.

Tomáš Hausler

redaktor rubriky Byznys

Reklama dole