2.2 Základní charakteristiky a znaky webu 2.0 - Blog a blogování

Stejně tak jako definici i charakteristiky webu 2.0 je těžké zcela přesně určit. Spousta odborníku používá pro jeho popis rozdílné technologie a aspekty, avšak v těch základních se obecně shodují. Kritici však na druhou stranu v této souvislosti poukazují, že díky relativně snadné možnosti úprav obsahu a flexibilitě webových stránek ztrácí prostředí internetu svou důvěryhodnost. Web 2.0 jakožto nové medium je unikátní hlavně tím, že právě jeho otevřenost, přístupnost a ovladatelnost směrem k uživateli vždy odráží vývoj společnosti.

 

Blog a blogování

První charakteristikou webu 2.0 je blog. Blog je odvozené slovo od spojení weblog. Jedná se o lehce použitelný online systém, umožňující publikovat vlastní texty a vytvářet si na webu svůj vlastní prostor ve formě webových stránek. Blog je primárně textová záležitost, ale umožňuje propojení s dalšími multimediálními prvky. Čtenáři pak mohou zanechávat v diskuzi pod zveřejněnými texty své názory a komentáře a diskutovat v rámci tématu. Hlavně v minulosti, ještě před nástupem internetových sociálních sítí, bylo využívání blogů značně populární. Z tzv. blogerů se dokonce stávali i známé osobnosti, jejichž názor byl ve společnosti uznávaný a v nemalé míře právě blog odstartoval mnoha lidem novou kariéru a příležitosti. Což se v některých odvětvích nezměnilo dodnes, ukázkovým příkladem je značná popularita tzv. foodblogerů a blogerů věnujících se módě.

Blog v kontextu vzdělávání

S ohledem na pedagogické aspekty blogu se nám pro vzdělávání otevřela další možnost jak rozšířit a zefektivnit výuku. Nejenom že vyučující začali zveřejňovat materiály a své odborné články na svém blogu, ale prakticky jakémukoliv studentovi poskytl blog prostor pro své uplatnění kreativních myšlenek. Výhodou tohoto konceptu je i fakt, že uživatel si prostřednictvím blogu vytváří odborné online portfolio a blog nemusí být pouze jakýmsi „deníčkem“, za což ho spousta lidí označuje. Blog stál prakticky podle základního principu webu 2.0, což je otázka spoluvytváření obsahu, na jeho počátku a je tak jednou z jeho primárních charakterizujících vlastností. 

 

Reklama dole