5.1 Facebook a jeho stručná historie

Facebook, to je synonymum pro nový globální fenomén, jde o nový způsob myšlení, revoluci online komunikace a existence celého světa. Od svého vzniku v roce 2004 podle oficiálních statistik ke konci roku 2013 Facebook uvádí na svých stránkách již přes miliardu aktivních uživatelů a toto číslo stále roste. (Facebook, online, 2014 01-26)

Číst dál...

4.3 Kritéria pro internetové komunity

Nejprve je důležité pochopit, jakým způsobem komunitu pojímá samotná sociologie. V odborné publikaci Komunita a Komunikace nalezneme následující definici: „Pod pojmem lidská komunita se obvykle v nejobecnějších rovinách chápe jakákoliv množina lidských jedinců, kteří mají společný nějaký soubor definovaných rysů, v krajním případě i ten jeden takový rys, kterým mohou být rozlišováni od jedinců jiných. Obecně vzato může jít o rysy nejrůznější oborové, metodické i věcné povahy.“ (Zima, 1999, s. 149)

Číst dál...

4.2 Rozdělení internetových sociálních sítí

Internetové sociální sítě bychom mohli dle jednotlivých charakteristik začít rozdělovat například na základě poskytovaných služeb a sdíleného obsahu. V první kategorii by se ocitly internetové sociální sítě prezentující hlavně informace, v tomto případě splňují požadavky prakticky všechny dostupné, avšak takovým nejlépe tomu odpovídajícím zástupcem může být microblogový Twitter.com. 

Číst dál...

4.1 Internetové sociální sítě

V posledních letech došlo k strmému nárůstu uživatelů internetových sociálních sítí, a to hlavně s příchodem té dosud nejpopulárnější a největší Facebooku. Je to ale pouze důsledek stále většího odklonu od přímé komunikace k nepřímé. Internetové sociální sítě tak v sobě skrývají vztahy sociální, technické i mediální. Na rozdíl od počátků sdružování uživatelů na internetu, kdy skupiny tvořili převážně univerzitní pracovníci, jsou dnes uživatelé internetových sociálních sítí prakticky jakéhokoliv věku, původu, vzdělání atd.

Číst dál...

4 Sociální sítě -obecné sociologické pojetí v kontextu webu 2.0

Jak již samotný název napovídá, tento termín pochází původně ze sociologie. Až později ho začala společnost chápat primárně ve spojení s internetem. Síť by se dala definovat obecně asi mnoha způsoby, jelikož toto označení lze uplatnit na více skutečností. Ve své podstatě se vždy ale jedná o propojení několika uzlů reprezentovaných například počítačovou stanicí, uživatelem nebo skupinou, která je navzájem propojená na základě určitých společných vazeb.

Číst dál...

Strana 2 z 2