4.1 Internetové sociální sítě

V posledních letech došlo k strmému nárůstu uživatelů internetových sociálních sítí, a to hlavně s příchodem té dosud nejpopulárnější a největší Facebooku. Je to ale pouze důsledek stále většího odklonu od přímé komunikace k nepřímé. Internetové sociální sítě tak v sobě skrývají vztahy sociální, technické i mediální. Na rozdíl od počátků sdružování uživatelů na internetu, kdy skupiny tvořili převážně univerzitní pracovníci, jsou dnes uživatelé internetových sociálních sítí prakticky jakéhokoliv věku, původu, vzdělání atd.

Hlavní proměnou jsou společné zájmy. V největší míře to lze vidět na internetových komunitách pohybujících se například kolem počítačových her, popřípadě filmových fanoušků.

Internetové sociální sítě spojují veškeré důležité funkce pro naplnění podstaty samotného webu 2.0 a jeho služeb. Mezi základními vlastnostmi pak každá z nich musí splňovat hlavně několik požadavků. Samozřejmostí je vytvoření uživatelského profilu s osobními informacemi. Základní je také možnost navazování vztahů a vazeb s dalšími uživateli (spojení, kontakt, přátelství), popřípadě také skupinami. Dále online komunikace, a to ať již pomocí doručování zpráv nebo možnosti interaktivní komunikace prostřednictvím určitých forem internetové služby Instant Messages, tedy interaktivního chatu v reálném čase. Svou oblibu si internetové sociální sítě získaly nejenom možností svobodného vyjadřování svých názorů a myšlenek, ale také díky sdílení své práce a informací v rámci celé sítě. Politika zveřejňování a sdílení informací je v posledních několika letech pro provozovatele internetových sociální sítí velice důležitá. Snaha o co nejlepší zachování soukromí a ochrana důležitých osobních dat je tak řešena každou internetovou sociální sítí rozdílně. A to hlavně na základě její filozofie a zaměření. Obecně bychom mohli říci, že veškerá nastavení jsou v rukách samotného uživatele. Nicméně na nějaké nastavení se nikdy nemůžeme stoprocentně spolehnout. Jaké jsou Vaše zkušenosti na internetových sociálních sítích obecně? Jak byste poměrově vyjádřili pocity pozitivní/negativní, já bych to u sebe odhadoval na 60/40.

Reklama dole