Rozbor spotřeby času


Pro správné řízení času je potřeba se bez iluzí podívat, jak je čas využíván. Problém je v tom, že se nelze spolehnout jen na paměť a pocity, ale použít správné metody, jejichž cílem je získat pravdivá podkladová data pro efektivní time management a stanovit normy pro vykonání jednotlivých činností. 

 

 

 

Normy pro vykonávání jednotlivých činností:

  • Metody přímé neboli vlastní časové snímky pracovního dne, jinak řečeno autosnímky. Vedoucí pracovník si během svého pracovního dne zapisuje veškeré činnosti, které dělá. Nebezpečím metody je snaha o zkreslení údajů nebo opožděné zaznamenání, ale při dobré disciplinovanosti manažera je metoda velmi úspěšná.
  • Nepřímé metody neboli pozorování druhou osobou. Používá se buď soustavné sledování, nebo momentkové pozorování. 

Jak takový časový snímek pořídit si napíšeme příště.

Reklama dole