IT outsourcing – Důvody, zkušenosti, informace

Outsourcing - co si vlastně mohu představit pod tímto pojmem? V obecném slova smyslu se jedná o využívání vnějších zdrojů, tedy externích firem poskytující nejrůznější služby.
V posledních letech se začal tento typ spolupráce dvou subjektů uplatňovat i v oblasti informačních technologií. Je důležité si uvědomit, že ne každá firma si může dovolit své vlastní IT oddělení, které je připravené bezodkladně řešit veškeré technické problémy.  Jaké tedy mohou být hlavní důvody tohoto řešení:

 

Důvody pro outsourcing:

1. Konkurenční důvody – politicko-strategický pokrok

2. Věcné důvody – zdokonalení v oblasti hlavní činnosti oboru – rozvoj

3. Finanční důvody – zvýšení výnosů, snížení nákladů na IT

4. Organizační hledisko

 

Proti – strategické zabezpečení firmy

1. Obava proti výpadku provozu IS a IT / v tomto ohledu se dá dnes již těmto situacím bezpečně předejít

2. Vyzrazení důvěrných informací ->

Je samozřejmé, že důvěra mezi poskytovatelem IT outsourcingu a firmou se musí postupně prohlubovat a vyvíjet. Ze začátku je tedy důležité věnovat pozornost hlavně smluvnímu zabezpečení. Řešení musí být oboustranně výhodné s výhledem dlouhodobé spolupráce. V takovém případě se není čeho obávat. Ano, je důležité si uvědomit, že jelikož poskytovatelé OUTS nejsou se svými zákazníky partnery, tudíž nesdílejí stejný motiv zisku, bude základním typem smlouvy pravděpodobně Smlouva o díle. Ale chtěl bych Vás upozornit, že jakékoliv odklady řešení nevyhovujícího zázemí informačních systémů a technologií mohou do budoucna příjemce Outsourcingu stát nemalé dodatečné náklady.

Tématu se budeme dále věnovat v dalších dílech

Jan Princlík

theExperts.cz

 

Reklama dole