9.1 Moodle

Moodle I když není Moodle primárně zástupcem internetových sociálních sítí jak je známe, vystihuje svými funkcemi jeden z jejich aspektů, a to sdílení informací a znalostí. Tvůrci popisují na svých webových stránkách systém zhruba následovně. Moodle je softwarový balíček pro tvorbu vzdělávacích kurzů, které jsou publikovány prostřednictvím internetu a webových stránek. Jedná se o globální projekt navržený pro podporu sociálně konstruktivistického přístupu ke vzdělávání. (About Moodle, online, cit. 2014-02-01) V podstatě tak systém čerpá z hlavní myšlenky, která je pro rozvoj prostředí Webu 2.0 zcela určující, jelikož stejně jako sociální konstruktivismus i web 2.0 vychází z přesvědčení, že svět a realita není předem daný fakt, ale utváří se především pomocí lidské interakce. S vývojem chování uživatelů v prostředí internetu se začala rozšiřovat nabídka poskytovaných služeb i v oblasti vzdělávání. Ze začátku se jednalo o složité a důmyslné systémy, které se začaly za vysoké částky nabízet převážně universitám. Změnu ve filozofii přinesl právě až v roce 2002 Moodle a jeho zakladatel, který se dodnes podílí na vývoji systému Martin Dougiamas. Tím, že byl Moodle nabízen k užívání zcela zdarma a svou kvalitou zpracování předčil mnohé komerční konkurenty, netrvalo dlouho a systém se začal rozšiřovat. O jeho rostoucí popularitě svědčí i fakt, že již rok po svém vzniku byl zcela přeložen do českého jazyka. Dnes je u nás využíván prakticky na všech vysokých školách a i v oblasti firemního vzdělávání hraje významnou roli. K tomuto tématu se v dotazníku vztahovaly hned čtyři otázky č. 26, 27, 28 a 33. Přičemž na otázku, zda se studenti během svého studia setkali přímo se systémem pro řízení výuky Moodle, odpovědělo kladně celých 62%. Online kurz prostřednictvím jakéhokoliv výukového systému absolvovalo 59%. Důležité je také zjištění, že tato forma výuky vyhovovala přesné polovině studentů. Jako vyhovující řešení se tak nabízí kombinace online kurzu a klasické prezenční výuky, ke které se přiklání 54% studentů z šetření. Pouze 17% z nich upřednostňovalo výuku pouze online, kdy mohou studovat sami. Co se týče funkčnosti a modulových prvků slouží Moodle jako vzor všem ostatním systémům LMS. Moodle poskytuje veškeré nástroje podporující interaktivní a online výuku, které se dnes používají. Standardem jsou tedy testy, ankety, sdílení souborů a odkazů, diskuzní fóra, uživatelské role atd.

Reklama dole