hornav

9 Edukační sociální sítě

Nová média a interaktivní nástroje se začínají prosazovat ve vzdělávacím procesu stále častěji. Jedním z mnoha prostředků výuky se tak postupně staly i internetové sociální sítě. V tomto ohledu však musíme klást důraz na jejich správné využití, proto vznikají odborné sociální sítě určené pouze pro pedagogy a studenty. V České republice je nejvíce, jakožto výukový systém s prvky sociální sítě, využíván program Moodle, který je předním zástupcem systémů pro řízení výuky tzv. LMS (Learning Management System). V dnešní době musíme o LMS přemýšlet hlavně jako o nástroji Webu 2.0 pro podporu e-learningu. Převážně se pak jedná o modulárně sestavené systémy, které umožňují přizpůsobit svou funkčnost a vzhled specifickým představám provozovatele.

Reklama dole